ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 567 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2561

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชัย มาศศรี ผู้อำนวยการฝึก กล่าวรายงาน ในการนี้ การฝึกอบรมอบรมฯ ดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าฝึกอบรม เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โรงเรียนละ 8 คน ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมจำนวน 216 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 27 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 243 คน