ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 286 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2561

 18 กรกฎาคม 2561 ในรายการ “ความรู้คู่การศึกษา”เผยแพร่เรื่อง "ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน" ซึ่งเป็นเรื่องต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ร่วมรายการคือ นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในคลื่นความถี่ 94.00 MHz สำหรับรายการ ความรู้คู่การศึกษาเป็นรายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น.- 11.00 น. ดำเนินรายการโดย พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ