ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และบูรณาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 469 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และบูรณาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับครูผู้รับผิดชอบด้าน ICT ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียน พัฒนาระบบ บริหารจัดการ การพัฒนาเครือข่าย และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่การปฏิบัติ เป้าหมายโรงเรียน จำนวน 120 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รวมผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ จำนวน 130 คน