ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมสัมมนาโรงเรียนคุณธรรมร้อยละ 35 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 548 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาโรงเรียนคุณธรรมร้อยละ 35 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียน พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาเครือข่าย และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่การปฏิบัติ เป้าหมายโรงเรียน จำนวน 35 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน