ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 687 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” (พัฒนาจริยคุณ) สำหรับโรงเรียน 76 โรงเรียน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียน พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาเครือข่าย และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่การปฏิบัติ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด จำนวน 76 โรงเรียน รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 220 คน