ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 326 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2561

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และในวันนี้ ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน 2 เรื่องดังนี้  เรื่องที่ 1 การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ซึ่งต้องจัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เรื่องที่ 2 กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือให้หักเงินข้าราชการบำนาญให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ขอให้ผู้เกี่ยวข้องประสานไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ดังกล่าวว่าให้ทำรายละเอียดมาเป็นกรณีว่าให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดำเนินการอย่างไร เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป