ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สุ่มตรวจการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 755 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนบ้านคีรีรอบ ประกอบด้วย นายจำนงค์ นวลขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ นายชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ และนายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายสัญญานนท์ เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคีรีรอบ ตนและคณะได้เดินทางมาโดยไม่ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า เมื่อมาตรวจพบว่าอาหารที่จัดทำให้นักเรียนกินตรงตามเมนูที่ได้แจ้งไว้เป็นรายสัปดาห์ คือกับข้าวจำนวน 2 อย่าง แกงจืดหมูสับผักรวม ผัดพริกแกงหมูกับถั่วฝักยาวและมะม่วงสามรส อีก 1 อย่าง ได้สอบถามแม่ครัวถึงการจัดจ้าง ได้รับคำตอบว่าจ้างเป็นรายวัน และถามในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหาร ส่วนประกอบอื่นๆ และยังได้ตรวจเอกสารหลักฐานที่เบิกจ่ายงบประมาณมาดำเนินการด้วย พบว่ายังมีข้อบกพร่องบางประการ โดยได้แนะนำให้โรงเรียนจัดทำบัญชีและหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ