ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 556 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2561

 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลรายงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และต่อเนื่องด้วย การประชุมชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1