ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ลงนามปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 338 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2561

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมลงนามในปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต Upright Office Area โดยในปฏิญญามีรายละเอียดดังนี้ คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา ๑. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ๒. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคมและชุมชน ๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอด จิรัฐิติกาล การลงนามดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้นำไปปฏิบัติต่อไป