ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีปิดค่าย “เพชรอาสาพัฒนาชุมชน” และรับมอบอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดปากคู
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 560 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2561

          วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มอบหมายให้นายสัญญานนท์  พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดค่าย “เพชรอาสาพัฒนาชุมชน” และรับมอบอาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดปากคู จากนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงเรียนวัดปากคู อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีพลตรีเกษม  ทองสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธี  ในการนี้ นิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินงานจัดค่าย “เพชรอาสาพัฒนาชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๘๐ คน โดยร่วมกันจัดสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนวัดปากคู ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นายสัญญานนท์  พรหมมณี กล่าวว่า การทำกิจกรรมโครงการเพชรในตม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยการสร้างอาคารห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดปากคูในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งนิสิตทุกคนที่ได้มาร่วมโครงการจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคม และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป ซึ่งนางศุภรัตน์  เทพเลื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดปากคูให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี