ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 522 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2561

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐.น. ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายผัน  หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และนายผัน  หอมเกตุ ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน ๒ เรื่องสรุปได้ดังนี้ เรื่องที่ ๑  การประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑,๕๔๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ พนักงานราชการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๓๘ ค(๒) ขอให้ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อให้ความกระจ่างกับโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ เรื่องที่ ๒  ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนส่งข้อมูลต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลจำนวนนักเรียนเป็นพิเศษ ซึ่งหลังจากนี้ไปเมื่อโรงเรียนต่างๆ ส่งข้อมูลครบแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งตลอดทั้งปี