ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทางการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 577 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 มิ.ย. 2561

วันที่ 3 มิถุนายน 2561  นายไพจิตร  รักษาสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทางการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการคัดกรองนักเรียนทางการศึกษาพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นผู้คัดกรองนักเรียนทางการศึกษาพิเศษได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 120 คน ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2561  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี