ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1270 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มิ.ย. 2561

วันที่ 2 มิถุนายน 2561  นายไพจิตร  รักษาสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ณ ศูนย์การอบรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัย จากโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชน  และวิทยากรพี่เลี้ยงประจำศูนย์ของศูนย์สะเต็มศึกษา รวมทั้งสิ้น  จำนวน  140  คน   ระยะเวลาอบรม จำนวน  3 วัน ระหว่างวันที่ 2- 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  โดยมีนายวีระพงค์  ไชยามาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย เป็นหัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมฯ