ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมโครงการชุมชนโพหวายสุขภาพดี (Health For All)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 584 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 มิ.ย. 2561

 วันที่ 1 มิถุนายน 2561  นายสัญญานนท์  พรหมมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการชุมชนโพหวายสุขภาพดี (Health For All) ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวีระพงค์  ไชยามาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวายกล่าวรายงาน  การอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน และนักเรียน อย.น้อย ของโรงเรียนบ้านโพหวาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากอาหารเพิ่มมากขึ้น รู้จักอ่านฉลากโภชนาการและฉลากจีดีเอ (GDA) รู้จักสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงบนฉลากอาหาร และใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการเลือกซื้อขนม เครื่องดื่ม หรืออาหารประเภทอื่นๆ ต่อไป