ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 745 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมสัมมนา ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้มอบเกียรติบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางดวงพร ดุษฎี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุฒ และนางพิลดา รัตนะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ และมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 (ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบ้านเกาะเต่า และชมเชย ได้แก่โรงเรียนบ้านโพหวาย และที่ประชุมได้แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายมีศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 2. นางสาวนลิน เล็กมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 3. นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์