ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 831 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2561

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพฐ. 161. โรงเรียนบ้านโพหวาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนต่อไป