ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 569 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการวัด ประเมินผล และกำกับติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่ 1. นางสาวสุนิสา เปาะหมอ เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่เด็กหญิงนันทรัตน์ มะโนแสง เกี่ยวข้องเป็นบุตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 2. นางอรอุมา พงศ์ภักดี เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่เด็กหญิงคีตะณพัชฌ์ พงศ์ภักดี เกี่ยวข้องเป็นบุตร ในระดับชั้นปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 3. นางนภาภัช พุ่มช่วย เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่เด็กหญิงปุณิกา พุ่มช่วย เกี่ยวข้องเป็นบุตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 4. นางสาวผกามาศ ยอดดนตรี เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่เด็กชายกัรมานีย์ บินประธาน เกี่ยวข้องเป็นบุตร ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2560