ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 605 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ค. 2561

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีวาระการประชุมเสนอให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 2. มาตรฐานการควบคุมภายใน 3. แนวทางการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน  4. ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน