ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา “การจัดการศึกษาเพื่อปวงประชาสุราษฎร์ธานี สู่การมีอาชีพที่มั่นคง
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 585 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา “การจัดการศึกษาเพื่อปวงประชาสุราษฎร์ธานี สู่การมีอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ห้องประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทนผู้ปกครอง (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 67 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 105 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 85 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 101 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จำนวน 43 คน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 คน การศึกษาเอกชน จำนวน 50 คน อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 482 คน