ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 820 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 เม.ย. 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ก่อนการประชุมฯ นายวิชวุทย์  จินโต   ได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 8 ราย ดังนี้  1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับประเทศ) ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย 2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย  ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้รับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2560 (ระดับจังหวัด) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จินดา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1