ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สะเต็มศึกษา เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 350 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 เม.ย. 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการสะเต็มศึกษา และได้นำรายละเอียดของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ความถี่ FM 94.00 MHz  ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น. ดำเนินรายการโดย นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  ผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดในรายการ นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1