ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 489 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 เม.ย. 2561

 3 เมษายน 2561 นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรประจำกลุ่ม (วิทยากรพี่เลี้ยง) นำโดยนายไพบูลย์ พรหมดำ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วย นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และนายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ยะลา เขต 2 ที่ได้เดินทางมานิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 11 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 คน ที่มาฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานต้นแบบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยได้รับฟังการสรุปบรรยายถึงแนวทางในการอำนวยความสะดวกและเป็นพี่เลี้่้ยงในการฝึกประสบการณ์ สำหรับผู้ฝึกฯ ก็ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานมีพัฒนาการ และมีความก้าวหน้าตามลำดับ ณ ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1