ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 960 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 เม.ย. 2561

 วันที่ 3 เมษายน 2561  นายสัญญานนท์  พรหมมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กับสำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ ณ โรงเรียนบ้านบางชุมโถ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการนี้ นายสัญญานนท์  พรหมมณี เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ฝ่ายผู้โอน ได้ส่งมอบภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางชุมโถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ นายจารึก เพ็ชรคง  ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวัดประดู่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีวัดประดู่ เป็นผู้แทนของสำนักงานเทศบาลตำบาลวัดประดู่ ฝ่ายผู้รับโอน