ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมด้วยระบบทางไกล
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 426 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2561

 วันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม กำหนดส่งสัญญาณมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกจังหวัด ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดอบรมให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่โรงเรียนบ้านโพหวาย โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) และโรงเรียนเทศบาล 5 สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นครูพี่เลี้ยง ช่วงที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน