ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 863 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561  นายสุมนต์  ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 121 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมจำนวน 121 คน  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร