ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำเร็จ
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 373 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 มี.ค. 2561

 8 มีนาคม 2561 นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 4 คน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน รวม 5 คน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สำเร็จจากการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 8 มีนาคม 2561