ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่งบุคลากร จำนวน 2 ราย
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 373 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 มี.ค. 2561

 8 มีนาคม 2561 นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากร จาก 2 หน่วยงาน หน่วยงานแรกคือ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาส่ง นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม ตำแหน่งบรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา โอนมาดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงานที่ 2 คณะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เดินทางมาส่ง นางสาวอุษา จรูญผล เจ้าพนักงานธุรการ มาปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล