ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1036 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มี.ค. 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561  นายไพจิตร  รักษาสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังหวาย โรงเรียนวัดกงตาก โรงเรียนวัดวังไทร โรงเรียนบ้านคลองสระ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ โรงเรียนวัดปากคู โรงเรียนบ้านห้วยด่าน โรงเรียนบ้านไสตอ และโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง