ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 407 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.ค. 2560

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีนโยบายในการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดีและปฏิบัติงาน ด้วยความอุตสาหะจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นเป็นที่ประจักษ์ ตามผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) และ ผลคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) จึงได้กำหนดการจัดงานวันเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่โรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี