ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 373 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 มี.ค. 2561

 นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เพื่อเตรียมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1