ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 452 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2561

 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  รับชมการประชุมผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 8/2561  โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Video  Conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  โดยมีประเด็นข่าวดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  2. ช่วง เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู  3. การจัดการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย 4. “Army Summer Camp 2018 ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” 5. กิจกรรมการเรียนการสอน PLC โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  6. ห้องเก็บของ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่