ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 641 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1. การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ศูนย์สอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.การประชุมชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ศูนย์สอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการนี้ ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559  จำนวน 7 ราย  โดยแบ่งเป็น ประเภทผู้บริหาร 2 ราย ประเภทผู้สอน 4 ราย  และประเภทผู้สนับสนุน  1 ราย