ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » บุคลากรรับฟังการปรับแผนและแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 381 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2561

 นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ชี้แจงรายละเอียดการปรับแผนและแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.โดยแจ้งให้บุคลากรศึกษาข้อมูลในการเตรียมจัดทำโครงการเพื่อของบแลกเป้าไปยัง สพฐ. ตามความต้องการจำเป็น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1