ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกาะพะงัน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 378 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2561

 วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกาะพะงัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ศาลาการุณเมตต์ วัดราษฎร์เจริญ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบาย สพฐ., การบริหารงานของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ยุค คสช., โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ,การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการศึกษา, ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ, การสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนและการแก้ปัญหาจากสาเหตุการเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน