ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 622 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2561

 วันที่ 31 มกราคม 2561 นายสมเกียรติ ดาโลดม คณะกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศ สพฐ.เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 และการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน หลังจากนั้น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 2 เรือง คือ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และเรื่องของแผนการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด