ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 734 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมริเวอร์เนเจอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบาย สพฐ., การบริหารงานของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ยุค คสช., โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ, การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการศึกษา, ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ, การสร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนและการแก้ปัญหาจากสาเหตุการเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างโรงเรียน ชุมชน