ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เยี่ยมนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 441 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายสุมนต์  ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะ เยี่ยมนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท ให้กับครอบครัวเด็กหญิงสุธาทิพย์  วันกลัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงภัทราพร  วันกลัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางใบไม้ เนื่องจากไฟไหม้บ้านพักอาศัย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ 20/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางฉลาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี