ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนปากแพรก
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 655 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายไพจิตร รักษาสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนปากแพรก ณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย “เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับค่ายปฐมวัย” ประกอบด้วย นักเรียนปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 3) จำนวน 170 คน จากโรงเรียนในเครือข่าย 11 โรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 15 คน จากโรงเรียนในเครือข่าย 11 โรงเรียน เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานต่าง ๆ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการในเครือข่าย จำนวน 14 คน และผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย จำนวน 11 คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนปฐมวัย 2. เพื่อจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการทางธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและลงมือกระทำด้วยตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์จริงจากการทำกิจกรรมร่วมกัน 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย