ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 466 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ จำนวน 25 คน กรรมการประจำสนามสอบ จำนวน 27 คน ตัวแทนศูนย์สนามสอบละ 2 คน รวม 54 คน และคณะทำงานระดับศูนย์สอบ จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 157 คน โดยตัวแทนสนามสอบที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้จะุนำการประชุมชี้แจงไปขยายผลให้กับคณะกรรมการคุมสอบในสนามสอบที่ตนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยแบ่งเป็นสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 สนามสอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 11 สนามสอบ