ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายกรูดป่ารอนคลองสระ
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 661 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2561
วันที่ 22 มกราคม 2561 นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายกรูดป่ารอนคลองสระ โดยใช้สถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่าย ณ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET ให้กับผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้ง 4 กลุ่มสาระ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 โ่รงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ บ้านกำสนประชาสรรค์ วัดเขานางเภา บ้านไสใน บ้านม่วงลีบ วัดคงคาล้อม บ้านคีรีรอบ วัดวังไทร บ้านคลองสระ และบ้านแม่โมกข์