ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะทำงานวารสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 249 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2561

 วันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวารสาร สพป.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ เมื่อปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดำเนินการผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ข่าวการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ED. SURAT ๑ NEWS สำหรับในปี 2561 จะดำเนินการผลิตวารสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เริ่มผลิตในเดือนมีนาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการผลิตวารสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานและได้ประชุม  โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. การออกแบบรูปเล่มวารสาร ชื่อของวารสาร เนื้อหาหลัก จำนวนหน้า 2. เนื้อหาที่จะนำลงในรูปเล่ม 2.1 กำหนดรูปแบบ ข้อความ ปกหน้า-ปกหลัง/ผู้ออกแบบศิลปกรรม 2.2 กำหนดเนื้อหา ปกด้านใน-รองปกหลัง และกำหนดผู้รับผิดชอบเนื้อหา/ศิลปกรรม 2.3 กำหนดเวลาส่งรูปภาพ ข่าวสาร/บทความ 2.4 ช่องทางการส่งภาพ รายละเอียดข่าวและบทความ 2.5 ผู้ที่รับผิดชอบประสานการส่งข้อมูลข่าวสาร