ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 425 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561 รองผูอำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 บุคลากรและข้าราชการครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี่ เขต 1