ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 445 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสัญญานนท์ พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ในการนี้ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี ซึ่งทางผู้มีอุปการคุณ คุณครูและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จำนวน 1,713,424 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เป็นการจัดสรรเงินดอกผลจากเงินกองทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  รวมจำนวน 88 ทุน เป็นเงิน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)