ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » มอบเงินให้ข้าราชการครู เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 348 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ม.ค. 2561

 วันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายสัญญานนท์  พรหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำคณะบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบเงินให้ข้าราชการครู เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจจากผลกระทบเหตุวาตภัย พายุหมุนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 5 รายๆ ละ 3,000 บาท ดังนี้ 1. นางสมนึก  ดุลยไพรี  ครูโรงเรียนบ้านบางสำโรง 2. นางจุไรรัตน์  รอดภัย  ครูโรงเรียนบ้านบางสำโรง 3. นางพิลาศลักษณ์  แก้วประเสริฐ  ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 4. นายเกริกฤทธิ์  นิลุบล ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้ 5. นางวรรณวิสา  วิปุลากร  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง