ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » หาความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 400 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2560

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายสมเกียรติ ดาโลดม ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานการดำเนินการหาความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน (นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และคณะ ) ได้สอบถามความสมัครใจการถ่ายโอนสถานศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างโรงเรียนบ้านบางชุมโถ ถ่ายโอนไปยัง สำนักงานเทศบาลตำบลวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการสอบถามความสมัครใจโดยวิธีลงคะแนนเสียง มติของการลงคะแนนเสียง จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสถานศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางชุมโถ ผ่านความสมัครใจเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป