ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เปิดงานนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 438 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสนิท แย้มอักษร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 25 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 6 เขต และศูนย์การศึกษาพิเศษภาคใต้ โดยได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอการสาธิต ผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ การเสนอผลงานของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ภาคใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม นอกจากนั้นได้นำเสนอผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับประเทศ นำมาจัดแสดงสาธิตเพื่อให้ปรากฏแก่สาธารณชน