ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 354 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ธ.ค. 2560

 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายสุมนต์  ศิริธรรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี)  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันของศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี (ดนตรีไทย,ขับร้อง,วงดนตรี) โดยศูนย์การแข่งขันมี จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 1. สาระดนตรี (การขับร้องเพลง) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบางใหญ่ ผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทเดี่ยว จำนวน 460 คน 2. สาระดนตรี (ดนตรีไทย) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ประเภทเดี่ยว 273 คน ประเภททีม จำนวน 62 ทีม 3. สาระดนตรี (ประเภทวง) เวทีกลาง (สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี) สมาคมแต้จิ๋ว และห้องประชุมเมืองคนดี รวมจำนวน 75 ทีม