ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 441 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2560

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟังการประชุมผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2560 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ 1.ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 3. ศปบ.จชต.พบปะ นร.ร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ 4. การบริหาร รร.โดยใช้ PPT Model 5. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ 6. นักจิตวิทยา รร.ประจำเขตพื้นที่ 7. กิจกรรมวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 60 8. ภาพยนต์สั้น การมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต