ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 466 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 พ.ย. 2560

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2  ซึ่งเป็นการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายสายันห์  ผาน้อย  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานกรรมการ นายพล  ศรัทโธ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ และนายทองคูณ  หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขานุการ  โดยมี ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คณะรองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ซึ่งภายหลักจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ทำการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการประเมินแล้วข้าราชการและบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครบ 1 ปี ขึ้นไป เข้าทำการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   โดยคณะกรรมการประเมินฯ  ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ  ซึ่งข้าราชการ และบุคลากร รับรหัสผ่านเพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ด้วยระบบออนไลน์ หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบนำเสนอในแต่ละ EBIT ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 (ตั้งแต่ EBIT 1-11)  และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด จำนวน 56 ราย เข้ารับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจโดยคณะกรรมการประเมินฯ และรับรหัสผ่าน เพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ด้วยระบบออนไลน์ เช่นเดียวกัน