ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 372 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 พ.ย. 2560

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุม ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ได้มอบเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  และโรงเรียนบริหารจัดการขยะ (โรงเรียนปลอดขยะ) ยอดเยี่ยม ประจำปี 2559